DataStatus.no en tjeneste fra DataSentral

OK!

Alle nettsider er oppe!

OK!

mailserveren er oppe!

OK!

Ingen problem hos leverandører

Ingen store forsinkelser

Ingen store forsinkelser

Siste meldinger


-->