DataStatus.no en tjenese fra DataSentral

OK!

Alle nettsider er oppe!

OK!

mailserveren er oppe!

OK!

Ingen problem hos leverandører

30 Min

Svartid noe lenger, bedrift har noe lenger svartid.

30 Min

Vi har noe lenger svartid i Mai og juni

Siste meldinger


-->